Vanilia Kerámia s.r.o.
 

Magyar English German Slovakia Romania

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vítame Vás na naších stránkach!

Naša firma bola založená v roku 1995. Blízkosť porcelánky v Herende napomohla rozvoju firmy, naši maliari patria medzi vysoko kvalifikovaných odborníkov. Napriek tomu sa naša keramika  štylovo odlišuje od keramiky nachádzajúcej sa na trhu v Madˇarsku.

Našu keramiku vyrábame odlievacou technikou,  maľ bou pod glazúru, zriedka používame nálepky. Počas výroby používame aj nové technológie, ktorými sa snažíme vytvoriť keramiku úplne ojedinelú. Medzi našími výrobkami nájdete nie len keramiku vidieckého štýlu, s provánskymi  a mediteránskymi znakmi, ale aj tradicionálne madˇarské korene.

Ručná maľ ba

Výhodou ručného maľ ovania je pestrá paleta vzorov a farieb. Preto naša keramika je veľ mi blízka ludˇom. Kým sa naše výrobky dostanú do vaších domácností, pracuje na nich veľ a šikovných rúk . Dúfame, že našu keramiku budete používať s takou láskou s akou bola vyrobená.

 

Veľ koobchod

Našu keramiku nájdete nie len v Madˇarsku, ale aj na viacerých miestach po celej  Európe. Pokiaľ  máte záujem o predaj keramiky, informácie nájdete na naších internetových stránkach.

Dˇakujeme!

Naša ponuka:Novinky

  • Don't forget to place your Christmas orders!


Adresa

VANILIA KERÁMIA KFT
9. Szabadság tér
Veszprém
HUNGARYTel: +36 30 9390 560
Fax: +36 88 444 404
E-Mail: vanilia@vanilia.co.hu